Αναστάσιος Κ. Μαλισάγκος

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1978
Αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το 2000.
Δικηγόρος στην Θεσσαλονίκη από το 2002.
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω από το 2014.
Μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα Εμπορικού και Εργατικού Δικαίου του Δ.Π.Θ.
Υποψήφιος Διδάκτωρ στον τομέα του Εμπορικού και Εργατικού Δικαίου του Δ.Π.Θ.

Ασχολούμαι με ευρύ φάσμα υποθέσεων, ιδιαίτερα με υποθέσεις διοικητικού δικαίου (κυρίως στρατιωτικά και συνταξιοδοτικά θέματα) και η επαγγελματική μου εμπειρία εστιάζεται στην μαχόμενη δικηγορία.

mob. : 6974366654

e-mail : malisagos@yahoo.gr