Αποζημίωση λόγω καθυστέρησης δίκης

Ενημερώνουμε τους προσφεύγοντες στο Ελεγκτικό Συνέδριο και σε κάθε άλλο διοικητικό ή ποινικό ή πολιτικό δικαστήριο ότι μπορούν να αποζημιωθούν λόγω καθυστέρησης δίκης δυνάμει του Ν. 4239/2014. Για τις προϋποθέσεις υπαγωγής και περαιτέρω ενημέρωση επικοινωνήστε μαζί μας.