Αποζημιώσεις Πρακτόρων κατά της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες πρακτορείων ΟΠΑΠ, που δεν υπέγραψαν τη σύμβαση που προτάθηκε από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. το  Μάρτιο του 2017, ότι το δικηγορικό μας γραφείο
σε συνεργασία με το δικηγορικό γραφείο Αθηνών  Φ. Κρεμμύδας – Φ. Δωρής και Συνεργάτες και το δικηγορικό γραφείο Αθηνών Αθανάσιος Κοντογεώργης και Συνεργάτες
έχει αναλάβει την κατάθεση ομαδικών αγωγών με σκοπό είτε την καταβολή αποζημίωσης είτε την ακύρωση της καταγγελίας από πλευράς της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις αγωγές και περαιτέρω ενημέρωση επικοινωνήστε μαζί μας.