• συμβάσεις ιδιωτικών ασφαλίσεων (ακινήτων-κινητών –προσωπικού –υπηρεσιών )
  • συμβάσεις αστικής ευθύνης
  • θέματα ασφαλιστικού δικαίου Δημοσίων οργανισμών (ΙΚΑ , ΟΑΕΕ, κλπ) –επίλυση διαφορών προκύπτουσες  από την  λειτουργία των κλάδων ασφάλισης ασθένειας δημοσίων προνοιακών φορέων )