• αγωγές υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών φυσικών προσώπων κατά ιδιωτών, ασφαλιστικών εταιριών –επικουρικού κεφαλαίου
  • αγωγές αποζημίωσης ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης
  • αγωγές κατά ιδιωτών ασφαλισμένων στην αλλοδαπή και κατά του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης
  • αγωγές για απώλεια εισοδήματος
  • ατυχήματα με θύμα πεζό
  • θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα
  • παράσταση πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης στα ποινικά δικαστήρια σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων ( με σωματικές βλάβες ή θάνατο)
  • Διαπραγμάτευση και εξώδικος συμβιβασμός με ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλισμένους