Αναστάσιος Κ. Μαλισάγκος

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1978
Αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το 2000.
Δικηγόρος στην Θεσσαλονίκη από το 2002.
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω από το 2014.
Μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα Εμπορικού και Εργατικού Δικαίου του Δ.Π.Θ.
Υποψήφιος Διδάκτωρ στον τομέα του Εμπορικού και Εργατικού Δικαίου του Δ.Π.Θ.

Ασχολούμαι με ευρύ φάσμα υποθέσεων, ιδιαίτερα με υποθέσεις διοικητικού δικαίου (κυρίως στρατιωτικά και συνταξιοδοτικά θέματα) και η επαγγελματική μου εμπειρία εστιάζεται στην μαχόμενη δικηγορία.

mob. : 6974366654

e-mail : malisagos@yahoo.gr

Βασίλειος Δ. Χριστομάνος

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Γεννήθηκα στην Θεσσαλονίκη το 1976.
Αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης  το 2000.
Δικηγόρος στην Θεσσαλονίκη από το 2003.
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω από το 2013.
Ολοκλήρωσα την εκπαίδευση του ADR Group στον τομέα της διαμεσολάβησης το 2013.
Διαπιστευμένος διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από το 2014.

Ασχολούμαι με ευρύ φάσμα υποθέσεων, ιδιαίτερα με υποθέσεις αστικού, ποινικού και εργατικού δικαίου και η επαγγελματική μου εμπειρία εστιάζεται κυρίως στην μαχόμενη δικηγορία και στην παροχή νομικών συμβουλών.

mob. : 6945593959

e-mail : bchristoman@gmail.com

Ευαγγελία Ε. Καπετανέα

Δικηγόρος

Γεννήθηκα στην Θεσσαλονίκη το 1977.
Αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2006.
Δικηγόρος στην Θεσσαλονίκη από το 2008.

Ασχολούμαι με ευρύ φάσμα υποθέσεων, ιδιαίτερα με υποθέσεις αστικού δικαίου και τροχαίων ατυχημάτων και η επαγγελματική μου εμπειρία εστιάζεται κυρίως στην μαχόμενη δικηγορία.

mob. : 6977417996

e-mail : liakapetanea@gmail.com

Βασίλειος Τσορμπατζίδης

Βασίλειος Α. Τσορμπατζίδης

Δικηγόρος, Νομικός Εμπειρογνώμων GDPR

Γεννήθηκα στην Θεσσαλονίκη το 1989.
Αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2011.
Δικηγόρος στην Θεσσαλονίκη από το 2013.
Δικηγόρος παρ’ Εφέταις από το 2017.
Νομικός Εμπειρογνώμων GDPR από το 2018

Ασχολούμαι με ευρύ φάσμα υποθέσεων, ιδιαίτερα με υποθέσεις αστικού, εργατικού και τραπεζικού δικαίου και νομοθεσίας για υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα και η επαγγελματική μου εμπειρία εστιάζεται στην μαχόμενη δικηγορία.

mob. : 6976322663

e-mail : vas.tsormp@gmail.com

Μυρτώ – Δόμνα Β. Βασδάρη

Δικηγόρος

Γεννήθηκα στην Έδεσσα το 1993.
Αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης το 2016.

Δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη από το 2018

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στον τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο.

Άριστη γνώση της Αγγλικής και πολύ καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας.

mob. : 6989097888

e-mail : mirtovasdari@gmail.com

Δήμητρα Νεοφυτίδου

Δικηγόρος

Γεννήθηκα στη Στουτγάρδη Γερμανίας το 1995.

Αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το 2017.

Δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη από το 2020.

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)  “Δίκαιο και Οικονομικά”, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κατέχω άριστα τη Γερμανική και την Αγγλική γλώσσα.

mob. : 6936344184

e-mail : neofitidou.dimi@gmail.com

Ελένη Σατραζάνη

Δικηγόρος

Γεννήθηκα στα Γιαννιτσά το 1995.
Αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης το 2017.
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης από το 2020 (ΑΜΔΣΘ 12514).
Διαθέτω άριστη γνώση Αγγλικής και πολύ καλή γνώση Γερμανικής γλώσσας.

mob. : 6982425982

e-mail : elesatrazani@gmail.com

Ραφαέλος Ι. Βλαστάρης

Δικηγόρος

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1985.
Αποφοίτησα από το Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου το 2008.
Αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2012.
Δικηγόρος στην Θεσσαλονίκη από το 2014.

mob. : 6934631223

e-mail : rafaelos_b@yahoo.gr

Δημήτριος Τ. Χριστομάνος

Επιστημονικός Συνεργάτης- Συνταξιούχος Δικηγόρος

Γεννήθηκα στην Έδεσσα το 1936
Αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1961
Δικηγόρος στην Θεσσαλονίκη από το 1967.
Συνταξιοδοτήθηκα το έτος 2006
Ασχολήθηκα με τη μάχιμη δικηγορία για πάνω από 40 χρόνια.

mob.: 6937667790

e-mail : dtchristoman@gmail.com