• κλοπή
  • υπεξαίρεση
  • υφαίρεση
  • ληστεία
  • φθορά ξένης ιδιοκτησίας
  • εκβίαση
  • απάτη
  • καταδολίευση δανειστών