Συμβάσεις αγορών-πωλήσεων 

 • πλαίσιο προμηθειών
 • πώληση επιχείρησης
 • πώληση μετοχών Α.Ε.
 • μεταφοράς τεχνογνωσίας
 • μεταβίβασης σήματος
 • άδειας εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας
 • εμπιστευτικότητας

 

Συμβάσεις έργου

 • έντυπης έκδοσης
 • ανάπτυξης και παραχώρησης χρήσης ατομικού λογισμικού (software) και τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης αυτού
 • παροχής υπηρεσιών καθαρισμού
 • συντηρήσεως επισκευής και ελέγχου ανελκυστήρα
 • συσκευασίας προϊόντων

 

Συμβάσεις υπηρεσιών 

 • παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών
 • παροχής υπηρεσιών ασφαλείας
 • χορηγίας / αθλητικής χορηγίας
 • αποθήκευσης
 • ασφαλιστικής πρακτόρευσης
 • παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών
 • παροχής υπηρεσιών μέλους Διοικητικού Συμβουλίου  Α.Ε
 • ανάθεσης διαχείρισης /διεύθυνσης επιχείρησης
 • ανάθεσης προώθησης προϊόντων (marketing)
 • παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
 • μεσολάβηση για την εξεύρεση και υπόδειξη πελατείας
 • παροχή μεσιτικών υπηρεσιών για πώληση ακινήτου

 

Συμβάσεις αντιπροσωπείας –διανομής 

 • πρακτορείας
 • δικαιόχρησης (franchise)
 • αποκλειστικής εμπορικής αντιπροσωπείας
 • αποκλειστικής διανομής