Οι αυξανόμενες απαιτήσεις σε όλους τους τομείς του δικαίου και το υψηλό αίσθημα ευθύνης στην αντιμετώπιση των υποθέσεων των εντολέων μας, μας υποχρέωσαν να δημιουργήσουμε ένα πολυπρόσωπο και σύγχρονο δικηγορικό γραφείο, έτοιμο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των φυσικών και νομικών προσώπων που μας εμπιστεύονται.

Το Δικηγορικό Γραφείο «Μαλισάγκος – Χριστομάνος και Συνεργάτες», δημιουργήθηκε από τη συνένωση δύο γραφείων με διαφορετικούς νομικούς προσανατολισμούς:

Ο Αναστάσιος Κ. Μαλισάγκος ξεκίνησε τη λειτουργία ιδιόκτητου δικηγορικού γραφείου επί της οδού Ερμού 18 ήδη από τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Το δικηγορικό γραφείο ασχολήθηκε σχεδόν αποκλειστικά με τον τομέα του διοικητικού δικαίου και απέκτησε σε βάθος χρόνου εξειδίκευση στη διεκδίκηση αποζημιώσεων πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού (εν ενεργεία ή συνταξιούχων), στην αντιμετώπιση νομικών υποθέσεων που αφορούν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, στην επίλυση φορολογικών υποθέσεων και στον προσυμβατικό και μετασυμβατικό έλεγχο δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα κατά περίπτωση διεκδίκησε πρώτος πανελλαδικά αποζημιώσεις για διαφορές συντάξεων και μισθολογικές αναπροσαρμογές ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο Βασίλειος Δ. Χριστομάνος με τους συνεργάτες του διατηρούσε γραφείο επί της οδού Κομνηνών 14 από το έτος 2003. Στο ίδιο γραφείο ο πατέρας του (επιστημονικός συνεργάτης πλέον) άσκησε το δικηγορικό επάγγελμα με συνέπεια από το 1967 μέχρι 2006. Το δικηγορικό γραφείο στην σχεδόν πεντακονταετή πορεία του αποτέλεσε φυτώριο πολλών δικηγόρων αλλά και νομικών επιστημόνων (συμβολαιογράφων, δικαστών, ακαδημαϊκών). Ο Βασίλειος Χριστομάνος ασκεί μαχόμενη δικηγορία και ασχολήθηκε ως επί το πλείστον με υποθέσεις αστικών διαφορών (αποζημιώσεις εργατικών και αυτοκινητιστικών ατυχημάτων, συμβάσεις εμπορικού δικαίου, οικογενειακές διαφορές κλπ.) και υποθέσεις ποινικού ενδιαφέροντος (εγκλήματα κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της τιμής, της ιδιοκτησίας κλπ.). Ταυτόχρονα το 2014 ο Βασίλειος Χριστομάνος έλαβε τον τίτλο του διαπιστευμένου διαμεσολαβητή.

Από τα τέλη του 2014 αποφασίσαμε να ενώσουμε τα δύο δικηγορικά γραφεία, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις διευρυμένες επιταγές της δικηγορίας και να εξασφαλίσουμε την ταχύτερη, πιο αξιόπιστη και πληρέστερη παροχή υπηρεσιών προς τους ιδιώτες και τις εταιρείες που μας εμπιστεύονται. Προσαρμοζόμενοι στη σύγχρονη δικαστηριακή πρακτική των ευρύτερων συνεργασιών, στελεχώσαμε το δικηγορικό μας γραφείο με έμπειρους και δραστήριους συνεργάτες και ασκούμενους δικηγόρους με σκοπό την παροχή άμεσων και εξειδικευμένων υπηρεσιών και πάντοτε με γνώμονα τις ανάγκες και το συμφέρον του εκάστοτε εντολέα.
Εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα τις αρχές της εχεμύθειας, της ευσυνειδησίας και της επιστημονικής δεοντολογίας είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε δυναμικά στην επίλυση των προβαλλόμενων προβλημάτων με γνώμονα την αποτελεσματικότητα και την ειλικρινή σχέση εντολέα – δικηγόρου.