• αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς (εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης) – αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής
  • Σύνταξη ανάκληση και δημοσίευση διαθήκης- κήρυξη ως κυρίας
  • προσβολή διαθήκης
  • αμφισβήτηση κληρονομιάς (αποκλήρωση )
  • κληρονομική αναξιότητα
  • έκδοση κληρονομητηρίου
  • κληροδοσίες – καταπιστεύματα
  • αγωγές περί κλήρου – δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας
  • γονικές παροχές
  • δωρεές
  • νόμιμη μοίρα