Πατήστε στον εκάστοτε τίτλο, προκειμένου να μεταβείτε στην αντίστοιχη νομολογία:

 

Το αυτοκινητικό ατύχημα και η ευθύνη του κατόχου ζώου κατά το άρθρο 924 ΑΚ 

Πότε η υποθήκη καλύπτει και τους τόκους της ασφαλιζόμενης απαιτήσεως

Κατά ποιων στρέφεται η ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης και τί ζητείται με αυτήν

Πότε ευθύνεται ο ασφαλιστής σε περίπτωση μέθης του οδηγού

Η ευθύνη του Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης σε περίπτωση τροχαίου με αλλοδαπό όχημα

Επιδίκαση αποζημίωσης λόγω μόνιμης βλάβης του σώματος ή της υγείας σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος

Η έννοια της προσωρινής ασφαλιστικής κάλυψης

Αντισυνταγματική η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για τη συζήτηση διεκδικητικής αγωγής

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι ανωτέρω ενδεικτικά αναρτώμενες στην ιστοσελίδα μας αποφάσεις δίδονται προς ενημέρωση των χρηστών αυτής καθώς παρουσιάζουν νομικό ενδιαφέρον και οι εκάστοτε διάδικοι δεν είναι υποχρεωτικά εντολείς του δικηγορικού μας γραφείου.