• υπεράσπιση κατηγορούμενου σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας
  • πολιτική αγωγή
  • ανάκριση
  • ένδικα μέσα (Έφεση , Αναίρεση κλπ)
  • αυτόφωρα εγκλήματα
  • μηνύσεις – εγκλήσεις
  • αιτήσεις ακύρωσης διαδικασίας – αποφάσεως
  • απολογητικό υπόμνημα
  • Συγχωνεύσεις – αποσυγχωνεύσεις ποινών, αιτήσεις κοινωφελούς εργασίας, μετατροπές ποινών