• σύνταξη συμβάσεων αγοραπωλησίας ακινήτων – κανονισμών -συστάσεων οριζοντίου/καθέτου ιδιοκτησίας  – δουλειών – εργολαβικών συμφωνιών
 • έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων (Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολόγιο – Κτηματική Υπηρεσία – Δασαρχείο – Δήμοι – Κοινότητες)
 • εγγραφές/εξαλείψεις προσημειώσεων υποθηκών
 • διεκδίκηση μεσιτικών αμοιβών
 • απαλλοτριώσεις προσκυρώσεις, τακτοποιήσεις – ανταλλαγές οικοπέδων
 • παράσταση και διαπραγμάτευση σε συμβόλαια και εμπράγματες συμβάσεις
 • σύνταξη προσυμφώνων
 • σύνταξη επί μέρους ιδιωτικών συμφωνητικών
 • διαχείριση ακίνητης περιουσίας για κατοίκους εξωτερικού ή ημεδαπούς πελάτες
 • εγγραφές , δηλώσεις διορθώσεως (εμβαδόν ακινήτου, τίτλου κυριότητας, αγνώστου ιδιοκτήτη, ληξιαρχικών στοιχείων, ποσοστού συγκυριότητας, εμπραγμάτου δικαιώματος κ.λ.π.) ενστάσεις, αντιρρήσεις, αμφισβητήσεις , χωρικές μεταβολές
 • επίλυση πολεοδομικών ζητημάτων και αυθαίρετης δόμησης εντός και εκτός σχεδίου
 • αγωγές- αιτήσεις Κτηματολογίου, διόρθωση προδήλων σφαλμάτων στο Κτηματολόγιο
 • προστασία κυριότητας, νομής και κατοχής – διεκδικητικές αγωγές , αγωγές διανομής – αγωγές τακτικής και έκτακτης χρησικτησίας – σύσταση δουλειών
 • επίλυση διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών/γειτόνων – ρύθμιση ζητημάτων πολυκατοικίας (οφειλές κοινοχρήστων, θέσεις στάθμευσης, κεντρική θέρμανση)