• Διαδικασία εκδόσεων άδειας παραμονής και εργασίας αλλοδαπών
  • Εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα αλλοδαπών
  • Φορολογική αντιμετώπιση αλλοδαπών
  • Αντιρρήσεις και διοικητικές προσφυγές κατά αποφάσεων απελάσεων και απορριπτικών αποφάσεων της διοίκησης