• σύμφωνο συμβίωσης
 • διαζύγιο (συναινετικό-αντιδικία-2ετής διάσταση)
 • διατροφές συζύγων και τέκνων
 • αξιώσεις στα αποκτήματα
 • μετοίκηση συζύγου
 • σχέσεις γονέων και τέκνων (γονική μέριμνα – επιμέλεια – επικοινωνία – ονοματοδοσία)
 • αναγνώριση τέκνου
 • προσβολή πατρότητας
 • διαχείριση περιουσίας ανηλίκου
 • δικαστική συμπαράσταση
 • υιοθεσία – αναδοχή – επιτροπεία ανηλίκου
 • ενδοοικογενειακή βία
 • ακύρωση γάμου
 • αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων