• παράσταση ενώπιον του Στρατοδικείου, Αεροδικείου και Ναυτοδικείου
  • διευθέτηση θεμάτων με στρατολογικά γραφεία ειδικά για κατοίκους εξωτερικού
  • προσφυγές για στελέχη ενόπλων δυνάμεων (μονίμων, ΕΠΟΠ, ΕΜΘ, εθελοντών) και σωμάτων ασφαλείας (μεταθέσεις, παράνομες αποστρατείες, προαγωγές κ.λ.π.)
  • αγωγές για διεκδίκηση διαφορών αποδοχών στρατιωτικού προσωπικού, επιδομάτων κινδύνου και αναπηρίας
  • διεκδίκηση αποζημιώσεων εξωτερικού
  • διεκδίκηση διαφορών μερισμάτων μετοχικών ταμείων
  • προσφυγές-αγωγές για συνταξιοδοτικά ζητήματα εν αποστρατεία στελεχών και ορφανικών οικογενιών (χήρες, άγαμες θυγατέρες) ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου
  • θέματα πολιτικών και στρατιωτικών συνταξιούχων (διαδικασία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους-ΓΛΚ)