Entries by vgerakis

Διάκριση μεταξύ νέων και παλαιών διατάξεων αναφορικά με την επιβολή προστίμου ποσού 10.550 Ευρώ για την αδήλωτη – ανασφάλιστη εργασία

Αρχικά δυνάμει της Φ.11321/11115/802/2.6.2014 είχε καθοριστεί το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού των προστίμων και κυρώσεων που επιβάλλονται, κατά δέσμια αρμοδιότητα, από την ΕΥΠΕΑ και τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ σε περίπτωση που διαπιστώνονταν ότι κάποιος εργοδότης απασχολεί υπαλλήλους οι οποίοι δεν είναι καταχωρημένοι νομότυπα στο σύστημα Εργάνη, δηλαδή για την περίπτωση που ο εργοδότης […]

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

H συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας και η χρήση του Internet, οδήγησε στο φαινόμενο της αυξημένης έκθεσης της πνευματικής ιδιοκτησίας σε πολλαπλές προσβολές μέσω του διαδικτύου. Ο νόμος 2121/93 και όλες οι τροποποιήσεις του μέχρι το νεότερο νόμο  4481/2017 περί «πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων» ρυθμίζει πληρέστερα το πλαίσιο γύρω από την προστασία των […]

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ

Η ενδοοικογενειακή βία είναι αδίκημα που τιμωρείται από το νόμο 3500/2006 και από τις διατάξεις 312 και 333 του νέου Ποινικού Κώδικα.  Ο όρος της οικογένειας περιλαμβάνει και τα συντροφικά σχήματα. Στην έννοια της βίας δεν περιλαμβάνονται μόνο περιστατικά σωματικής βλάβης, αλλά και κάθε είδους λεκτική, ψυχολογική ή σεξουαλική κακοποίηση, η οποία στρέφεται κατά αδυνάμων […]

Δικαιώματα εγκύου εργαζόμενης στον ιδιωτικό τομέα

Η ανάγκη προστασίας της μητρότητας και της διατήρησης του θεσμού της οικογένειας, οδήγησαν το νομοθέτη στην υιοθέτηση ειδικών ρυθμίσεων που επιτρέπουν στην έγκυο γυναίκα να συνδυάσει την επαγγελματική και οικογενειακή ζωή, χωρίς να χρειαστεί να στερηθεί κανένα από τα δύο. Στο ελληνικό δίκαιο υπάρχει πληθώρα νομοθετημάτων σχετικών με την προστασία και την απουσία από την […]

Αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής

Όσο ο προσωρινός κληρονόμος δικαιούται ακόμα να προχωρήσει σε αποποίηση κληρονομιάς, ήτοι σε 4 μήνες εκτός αν είναι κάτοικος εξωτερικού, διατηρεί παράλληλα το δικαίωμα να αποδεχθεί την κληρονομιά με το ευεργέτημα της απογραφής. Στην απλή αποδοχή, η ατομική περιουσία του κληρονόμου ενώνεται με την κληρονομιαία περιουσία και λογίζονται πλέον ως ένα, με αποτέλεσμα ο κληρονόμος […]

Κληρονομιαία Περιουσία

Ο θάνατος ενός προσώπου, πέρα από την οδύνη που προκαλεί στα συγγενικά πρόσωπα, συνεπάγεται νέες υποχρεώσεις για τους κληρονόμους, τόσο νομικές όσο και φορολογικές, σχετικές με την κληρονομιαία περιουσία. Το δίκαιο μας αναγνωρίζει τη σημασία της ατομικής ιδιοκτησίας για την εκπλήρωση της κοινωνικής αποστολής του προσώπου και τη κατοχυρώνει συνταγματικά ( Α. 17 παρ. 1 […]

Αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς

Αποδοχή κληρονομιάς  Από την ερμηνεία των άρθρων 1846, 1847 και 1848 του Αστικού Κώδικα συνάγεται ότι η αποδοχή κληρονομιάς μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, ρητά ή σιωπηρά. Ρητά συντελείται με την σύνταξη σχετικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς, η οποία περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Με αυτό τον τρόπο, ο προσωρινός κληρονόμος καθίσταται πλέον οριστικός, […]

Αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικο

Οι ανήλικοι, οι οποίοι συγκαταλέγονται είτε στους ανίκανους είτε στους περιορισμένα ικανούς για δικαιοπραξία, όταν αποδέχονται κληρονομία θεωρείται εκ του νόμου ότι αποδέχονται πάντα με το ευεργέτημα της απογραφής, χωρίς να απαιτείται η τήρηση τύπου (Α. 1902 παρ. 2 ΑΚ). Αφού γίνουν απεριορίστως ικανοί προς δικαιοπραξία, με την ενηλικίωση τους δηλαδή και μέσα σε ένα […]

Διαταγή απόδοσης μισθίου και οφειλόμενων μισθωμάτων

Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της ¨ανώμαλης¨ εξέλιξης των μισθωτικών σχέσεων (ενοικίασης) παρουσιάζεται όλο και πιο συχνά καθώς ο μισθωτής παραμένει στην οικία και δεν καταβάλλει τα συμφωνημένα οφειλόμενα μισθώματα (ενοίκια). Σε περίπτωση μη ορθής εκπληρώσεως της μισθωτικής συμβάσεως εκ μέρους του μισθωτή (ενοικιαστή), ο νόμος δίνει στον εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) το δικαίωμα να αντιδράσει απαιτώντας […]